MPE ống và Micro-kênh phẳng ống

Chi tiết sản phẩm

Diện tích MPEtubehaslargeinternalsurface, và ishighheattransferefficient. Soitisanidealmaterialforefficientheatexchangers.


Mô tả:

Lớp: 1100,1050, 3003, 3102

Temper: H112

Chứng nhận: ISO, RoHS

Thông số kỹ thuật:

(1) chiều rộng: 8 ~ 32 mm

(2) độ dày ống: 1 ~ 4mm

(3) dày: 0,15 ~ 0.4 mm

(4) độ dày thanh: 0,15 ~ 0.4 mm

(5) chiều dài: 100 ~ 1000 mm (±0.5)

1000 ~ 2000mm (±1.5)

2000 ~ 4000mm (±2.5)


Đặc điểm:

Tiêu thụ •Lowenergy
•Highperformance
•Lessspace, lessweight
•Highresistance againstcorrosionandpressureresistance
•Highrecyclevalue
•Pressuredrop

MPEflattubeismainlyusedinthefollowingaspects:

•Condenser
•Evaporator
•Heatercore
Yêu cầu thông tin
©Công ty TNHH vật liệu kim loại Wuxi XSX