Buổi tập nội bộ hàng năm của XMetals

595346146700125808.jpgHàng năm trong buổi tập của XMetalsis heldthis Tháng ba. Allemployeeshaveattendedthis đào tạo. Cuộc họp này emphasizedvariouscontentssuch asproductqualityandproductionsafety ofthis năm.


Nội dung chính của cuộc họp là:

1. Corporateculture, coreconcepts, andstaffspirit XMetals
2. Thecompanyand #39; sorganizationalstructure
3. theresponsibilitiesofemployeeandjobtraining
4. Employeediscipline
5. chính phát triển sản phẩm bao gồm nhôm extrusions và tấm kim loại gia công phần của năm 2017
6. sản xuất safetyissues
7. Productsquality và khách hàng hài lòng.


©Công ty TNHH vật liệu kim loại Wuxi XSX