Đồ nội thất văn phòng ergonomic để giải nén chúng tôi phục vụ tốt hơn

Sản phẩm nội thất đang được sử dụng, do đó, quy mô của đồ nội thất thiết kế, hình dáng, màu sắc và bố trí phải phù hợp với quy mô sinh lý, tâm lý và các hoạt động của các bộ phận khác nhau của cơ thể con người, để đạt được một mục đích an toàn, thiết thực, thuận tiện, thoải mái và thẩm Mỹ. Các ứng dụng của cơ thể con người kỹ thuật trong thiết kế nội thất, là sự nhấn mạnh đặc biệt trong nội thất của các phản ứng sinh lý và tâm lý của con người, và tiến hành một thử nghiệm khoa học và đo lường, dựa trên phân tích rộng rãi được cung cấp cơ sở khoa học cho thiết kế nội thất. Trong khi đó, người làm việc, học tập, nghỉ ngơi và hàng ngày các hành vi phá vỡ thành nhiều tư thế mô hình, thiết kế đồ nội thất cho nghiên cứu này, dựa trên một người đứng, ngồi và nằm datum điểm để điều chỉnh các mối quan hệ giữa quy mô cơ bản của đồ nội thất và nội thất.

©Công ty TNHH vật liệu kim loại Wuxi XSX