Nguyên tắc phong thủy vị trí đồ nội thất văn phòng

(1 chỗ ngồi) không thể thẳng vào cửa vì cửa để dòng chảy và năng lượng của các lối vào văn phòng toàn bộ, ghế phải đối mặt với cửa, khí trường để bắt đầu sẽ được đổ xô, ảnh hưởng đến một người của tiềm thức mind, Hệ thống tâm thần, gây ra một tính khí nóng nảy hay tình trạng bệnh tùy tiện. Có thể thiết lập một màn hình tại các cửa khẩu hoặc thực vật như là một cách để giải quyết.

(2) chỗ ngồi phía sau nên có bằng (tường hay nội các), không thể mang theo cửa hoặc lối đi người của não cho não sóng bức xạ district, là lĩnh vực khí nhân cảm ứng nhạy cảm nhất của phụ tùng một trong; Vì vậy, thủ phủ của chuẩn tốt nhất là cố định, và không chuyển động của sự vật; Nếu phía sau đi bộ, dễ dàng cho người tinh thần không tập trung, chú ý phần hầu như đặt từ chối đến não, lâu sẽ tiêu thụ hết năng lượng, hiệu quả hiệu quả và sức khỏe.

©Công ty TNHH vật liệu kim loại Wuxi XSX