Xmetals đã tham dự hội thảo công nghệ chế tạo nhôm quốc tế 6th & triển lãm

6th International sản xuất nhôm công nghệ hội thảo & triển lãm (Lw 2016) mở cửa vào 21st tháng 9, 2016 tại hàng Châu, Trung Quốc.

Chủ đề của Lw 2016: Đà-nhôm mới ổ đĩa màu xanh lá cây của chúng tôi trong tương lai.

Xmetals đã tham dự các buổi hội thảo và gặp rất nhiều ngành công nghiệp socholars, các chuyên gia, kỹ sư và kỹ thuật đó. Chúng tôi truyền đạt và thảo luận về kết quả nghiên cứu bằng nhôm và đổi mới sáng tạo của tôi.

Trong một chương trình đặc biệt đùn, kỹ sư Xmetals' trao đổi với những người khác trên hồ sơ bằng nhôm công nghệ chế tạo.

Chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng công nghệ là động lực cho các sản phẩm nhôm.

©Công ty TNHH vật liệu kim loại Wuxi XSX